Sieger des diesjährigen Schüler Handballturnier.

3. & 4. Klasse Mädchen: Mannschaft Hanselmann
3. & 4. Klasse Knaben: Mannschaft Seiterle 2
5. & 6. Klasse Mädchen: Mannschaft Spiegel
5. & 6. Klasse Knaben: Mannschaft Schwitzer 2
7. – 9. Klasse Mädchen: Mannschaft Winter/Vetterli
7. – 9. Klasse Knaben: Drabe-Soeur